Symboly Marie Magdaleny – czech

MariMa

***cesta morem hvezd***

Detské symboly ANIMA koncí symbolem

MORE HVEZD

Odpovedí je všední den.

Všedním dnem zacínají symboly Marie Magdaleny, zacíná More hvezd MariMa.

Cesta Morem hvezd je spirálovitá bud z centra ven, lze ji však jít také z venku dovnitr. Vede nás tremi stupni k cíli.

„Cesta poznání“ vede zvenku dovnitr do centra.

První stupen nám vypráví o našem zdroji, že kterého všichni vycházíme, o našem spolecném puvodu a odpovídá na otázku „odkud pricházím“?

Druhý stupen je stupen transformace a premeny z já na MY.

Tretí stupen podporuje náš vývoj z Homo sapiens, myslícího cloveka na Homo amans, milujícího cloveka.

SUM ERGO AMO.
JSEM, PROTO MILUJI.

Když jsme dosáhli stavu vedomí Homo amans, potom mužeme už jen milovat…..

Na „ceste poznání“ zacínáme chápat, že máme všichni stejný puvod a proto patríme k sobe, ucíme se pomalu krok za krokem dospet od egocentrického myšlení Já k myšlení MY. Na konci tohoto vývoje stojí Homo amans, který žije LÁSKU….


LÁSKA! TED!

Jiná cesta zacíná v centru More hvezd se symbolem MariMa; následován LÁSKOU! TED!

Tato cesta je „cestou jednoduchosti a lásky“.
Když jsme si pomocí symbolu Anima, které v nás otevírají vzpomínku na to, kdo skutecne jsme, vzpomneli, potom se už nacházíme v centru MariMa.
Potom víme, že jsme láskou!

A z tohoto vedení vytváríme náš život a naše chování k ostatním lidem, celému svetu, Matce Zemi. Z této žité LÁSKY se vracíme bez námahy zpet, víme z hloubi svého srdce o jednote všeho bytí.
Symboly již nejsou pomocí pri našem vývoji, jsou jen znackami, které nás vedou zpet k BYTÍ, ke Zdroji.
Na „ceste lásky“ nám symboly ukazují, jak JEDNODUCHÝ život muže být.

Osvobození, smírení, odevzdání…to vše je snadné, když skutecne milujeme, protože potom je vše zcela jednoduché!
Cesta z našeho centra ven do života je na konci dobrovolným návratem do kolektivu nebo spolecného vedomí jako aktu cisté lásky.

Cesta rozumového poznání je nanejvýš zdlouhavá, naplnená omyly a zmatky a bloudením.
Stejná cesta s poznáním srdce je jiste schudnejší… avšak ta nejjednodušší cesta je z centra ven.
Cesta lásky vede z našeho srdce a naší duše do všedního života, k našim bližním, ke všemu životu na naší planete Matce Zemi.

Poselství Marie Magdaleny
Objevte znovu lásku v sobe, žijte ji, predávejte ji.
To je vaše cesta domu.
To je cesta k vašim bližním.
To je cesta k vašemu osobnímu štestí.
To je cesta do Nového sveta.
Tato cesta mení VŠE.
Je to jednoduché.
Není treba víc udelat.
Jen milovat…a tuto lásku ŽÍT…protože bez KONÁNÍ zustává tato láska ve vás jen semenem, které by chtelo klícit a rust, kvést a plodit.

Dovolte tomuto semínku se rozvíjet.
LÁSKA!
TED!

Facebook Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*