Církev lásky – czech

Všichni,
kterí se chtejí pridat, k ní patrí.

To je Církev lásky.

Církev lásky byla formálne znovu ohlášena na Velký pátek (28.03.) 1986 anglickým lécitelem Colinem Bloyem v Andore v souladu se starým proroctvím Kataru z roku 1244 (bližší informace lze nalézt na www.fountain-international.org/origin). V breznu 1985 napsal jako veden cizí rukou behem deseti minut následující slova:

Církev lásky nemá žádnou strukturu – jen porozumení.
Neexistuje žádné clenství, ti kterí k ní patrí, to vedí.
Nemá soupere, protože nesouteží.
Nemá ctižádost, protože chce jen sloužit.
Nezná hranice, protože národnosti nejsou láskyplné.
Není tady sama pro sebe, chce obohatit všechny skupiny a náboženství.
Uznává všechny velké ucitele všech veku, kterí ucili pravde lásky.
Ti, kterí se úcastní, praktikují PRAVDU LÁSKY ve svém denním BYTÍ.

Neexistuje žádný zpusob života nebo národnost, která by byla prekážkou.
Ti, kterí JSOU v ní, to vedí.
Nehledá, aby ucila, chce jen BÝT a tím obohacovat.
Uznává jednotu lidstva a že jsme všichni jednotou s tím JEDNÍM.

Neexistuje žádný zpusob života nebo národnost, která by byla prekážkou.
Ti, kterí JSOU v ní, to vedí.
Nehledá, aby ucila, chce jen BÝT a tím obohacovat.
Uznává jednotu lidstva a že jsme všichni jednotou s tím JEDNÍM.

Uznává, že jsme takoví, jako jsou ostatní okolo nás, protože JSME takoví.
Uznává celou planetu jako jednu bytost, které jsme soucástí.
Uznává, že nastal cas pro nejvyšší premenu, konecnou alchymistickou vedomou premenu ega na svobodný návrat do celku.

Neohlašuje se sama hlasitým projevem, nýbrž tiše a láskyplne.
Zdraví všechny, kterí v minulosti urovnávali cestu a zaplatili za to.
Neuznává žádnou hierarchii a strukturu, protože nikdo není vetší, než ten druhý.
Její clenové se vzájemne poznávají svými ciny a svým BYTÍM a své oci a nicím jiným, než bratrským objetím.

Každý/á venuje svuj život tiché lásce svému sousedovi, prostredí a planete, zatímco plní své denní úkoly, lhostejno v jak vysoké nebo nízké pozici.

Uznává nejvyšší pozici lásky, která muže být uskutecnena pouze tehdy, když ji praktikuje celé lidstvo.
Nenabízí žádnou mzdu, krome nevyslovitelné radosti BYTÍ a LÁSKY.

Její clenové touží jen po urychlení pochopení, at už v rámci jakékoliv církve, skupiny ci rodiny.
Meli by konat dobro skryte a ucit svým príkladem.
Meli by lécit bližního, své spolecenství a planetu.

Nemeli by znát strach a stud a meli by také být svedkem ve všech nesnázích.
Nemá žádná tajemství, žádný všelécící prostredek, žádné zasvecení, krome skutecného pochopení síly lásky a že, pokud to chceme, se bude svet menit, když se nejprve zmeníme my sami.

V mnoha církvích, skupinách sektách využívá nekolik málo lidí slabosti vetšiny.
V Církvi lásky je to naopak, osvobozuje a posiluje jednotlivce.
Zbytky struktur, které snad ješte má, musí být tvoreny temi, kterí vedí, že jsou její soucástí.

Z anglictiny preložil: Wilfried Fink, vánoce 2003
Z nemciny preložila: Eva Melzerová, prázdniny 2007.

Facebook Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*