MARIMA Symboly – czech

Symboly jasnozrivých detí ANIMA nám pomáhají, abychom si opet vzpomneli na svuj božský potenciál, na esenciální kvality naší duše.

VZPOMENOUT si je prvním krokem, kterým bychom meli vykrocit k vytvárení nového sveta. Avšak vzpomenout si samo o sobe nestací. Musíme se potom odvážit dalšího kroku, tedy toho kroku, že také neco udeláme, abychom také toto nove vzpomenuté vedení žili.

Symboly MariMa, které byly inspirovány Marií Magdalenou, jsou pomocí pro tento další krok.

První symboly MariMa vznikly pri setkání v nejužším kruhu, v rámci kterého jsme my (Till Abele z Freiburgu, Wilfried Fink z Eckernförde a já, Ursula Wagner z Vídne) trochu experimentovali. Till shrnul takovou malou zprávu o tomto prvním setkání a seznámení.

To podstatné pritom však bylo, že jsme sedeli pred obrazem Marie Magdaleny, který meditativne prijala malírka Silvana Jazzetti pri velikonocní procházce v roce 1999. Tento obraz byl mezitím potvrzen jako autentický jedním dospelým jasnozrivým dítetem a také jím ješte dodatecne nabit energií.

Každý z nás zná príbeh Marie Magdaleny a natírání Ježíšových nohou. Toto natrení provedla jedním z nejdrahocennejších oleju tehdejší doby, nardovým olejem. Toto natírání nohou nebylo po dva tisíce let zapomenuto.

Experimentovali jsme s homeopatickým roztíráním tohoto nardového oleje a pritom zacal príbeh MariMa.

Jsem si také jista, že bychom si meli položit otázku, co toto natírání nohou, nardový olej a Marie Magdalena muže sdelit dnešním lidem.

Jak by melo být gesto natírání nohou dnes chápáno, vysvetlováno a žito?

Tento rituál je pokorou, odevzdáním, láskou, obetováním, obrácením se, plným odevzdáním se druhému cloveku…odevzdat se ve velmi duchovním smyslu.

Není rituál Marie Magdaleny výzvou nám, lidem Nové doby, ŽÍT TAK, setkávat se s našimi bližními tímto zpusobem?

Teprve, když se odevzdáme, celou duší se odevzdáme druhému cloveku, duverne jej poznáme.

Potom padnou veškeré hranice, které máme v hlave, potom teprve jsme skutecne JEDNOTOU.

Oddelení a hranice, to je stará cesta, nová cesta Marie Magdaleny je odevzdání se a duvera … ale také pripustit …

Ježíš tenkrát toto gesto, tento dar Marie Magdaleny, ženy, jiného cloveka, jednoduše pripustil a prijal. Proc bychom to tedy nemeli ucinit také? Prijmout toto odevzdání a pripustit, aby byly zrušeny hranice, je cástí nové cesty.

Ze vzpomínek detí
KDO SKUTECNE JSME

to jde dál s ženskou cestou Marie Magdaleny

ODEVZDÁNÍ SE BLIŽNÍMU
v našem všedním živote,

abychom nakonec všichni v našem KONÁNÍ tvorili Nový svet.

Facebook Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*