Przeslanie Dzieci – poln

Czyń tak, jakbyś był już oświecony .
Czyń tak, jakbyś był pzyez BOGA kochany.
Czyń tak, jakbyś był bezbłędny, takim jakim właśnie jesteś.

Ty posiadasz już wszystko, czego potrzebowałeś aby uzyskać szczeście i stworzyć POKOJ na Ziemi…..
Istniejący problem nie leży w OCEANIE, nie znajduje sie w NIEBIE i nie odnajdziesz go na lądzie…
…lecz w każdym z NAS.
Ten problem leży w decyzjach, które w stosunku do siebie podejmujesz, które dla siebie odnajdujesz, i które na koniec decydują o tworzeniu obecnego ŚWIATA…..
PODEJMIJ WłASNĄ DECYZJĘ O NOWYM ŚWIECIE, W KTÓRYM MIłOŚĆ I WSPÓłCZUCIE BĘDĄ DECYDUJĄCĄ SIŁĄ…..
TERAZ jest CZAS na wzbudzenie MIŁOŚCI…..
WYBIERZ MIŁOŚĆ zamiast STRACHU …..

Odpowiedzi DZIECI na pytanie; „Jak myślisz , że moglibyśmy Miłość i pokój na Ziemi stworzyć?”

Mike, 5 lat
„Tak oznacza tak i nie oznacza nie, i wszystko oznacza TAK, i my jesteśmy stworzeni z niekończacego TAK…..“

Nikki, 12 lat
„Wszędzie jest Miłość Boga – nie ma takiego miejsca gdzieby Miłości Boskiej nie było.
W całym Universum nie ma miejsca wielkości mojej dłoni, na którym nie ma Boskiej Miłości.“

Stephen, 15 lat
„Jeżeli pozwolonoby mi tylko jedno powiedzieć, to byłyby to następne słowa:
Jeżeli chcesz coś uczynisz i będziesz w to wierzył,
że jest to prawdą, to będzie to spełnione.
Jeżeli jednak twoje plany nie wspierane są własną wiarą, to wątpie w to, aby one kiedykolwiek funkcjonowały.
Musisz zatem WIERZYĆ a nie tylko mieć nadzieję a wszystko będzie spełnione.“

Shalah, 11 lat
„Wszyscy muszą się razem połączyć i pozostać jedną wielką rodziną.
Czyńcie tak jakbyście byli jedną rodziną, obejmijcie sie pomóżcie sobie wzajemnie.
Musimy się wszyscy wzajemnie respektować i honorować za to, czym jesteśmy.“

Max, 6 lat
„Jedynie tylko Miłość liczy się naprawdę, nic poza tym. Miłość jest przede wszstkim.“
Matka: „Dlaczege jesteśmy tutaj? Co jest naszym zadaniem?“
Max:“ SPROWADZENIE MIŁOŚCI.“

Nasata-La, 20 lat
„W zasięgu połomienia Miłości nie egzystuje nic innego.
Negatywność i ciemność nie może zatem w świetle Miłości istnieć.
Dlatego jest bardzo ważne aby pole naszej miłości wzmacniać do takiego stopnia ab wystarczyło jej dla całego Swiata.
Jesteś dzieckiem boskim, dzieckiem Miłości,
szczególnym, doskonałym w każdym tego słowa znaczeniu.“

Źródło: Emails od James Twyman.

Facebook Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*