Labyrint – holl

De kinderen hebben Wilfried en mij de weg „door“ de ANIMA symbolen getoond. Deze leidt ons in de vorm van een labyrint (= EEN WEG)

labyrinth_kompl_gefuellt

door de symbolen en op deze weg kunnen veel verbindingen en relaties opgemerkt en gelegd worden.

Met zeer veel kinderlijke directheid worden we zonder grote omwegen in het centrum van de ANIMA symbolen naar het

HEILIGE HART geleid.

Via de symbolen AANNEMEN – WAARNEMEN – ONSCHULD en OPEN ZIJN komen we daar, waar andere Mysterie-wegen lange scholingen nodig hebben.

De kinderen zeggen HET IS HEEL EENVOUDIG!

Op weg door ons labyrint gaat het verder via de binnenste cirkel van

OPEN ZIJN
waarin zich de wezenlijke kwaliteiten bevinden.

Daarop aansluitend begint de cirkel met de meer kinderlijke symbolen met

ONSCHULD

Gevolgd door de cirkel met symbolen met de meer mannelijke kwaliteiten, beginnend met

WAARNEMEN

De buitenste cirkel van het labyrint bevat symbolen met vrouwelijke kwaliteiten, beginnend met

AANNEMEN

en eindigt met het symbool

STERRENZAAD

Het antwoord is het DAGELIJKS LEVEN …

Op het moment dat dit labyrint ontstond, hadden Wilfried en ik de totaalboodschap ook nog niet doorgrond.

Deze laatste zin „Het antwoord is het dagelijks leven“ is oneindig belangrijk. De kinderen helpen ons te herinneren WIE WIJ WERKELIJK ZIJN, echter pas wanneer wij onze herinnerde goddelijke oorsprong ook in het dagelijks leven tot uitdrukking brengen, hebben we de beslissende stap voor en in een Nieuwe Wereld ook gezet.

Wat niemand van ons ten tijde van ANIMA wist, was dat de symbolen een vervolg zouden krijgen. Een jaar later ontstonden, beginnend bij Till Abele, verdere symbolen. Deze Maria Magdalena symbolen sporen ons aan dat te doen wat de laatste boodschap van de kinderen van ons vraagt

HET ANTWOORD IS HET DAGELIJKS LEVEN !

Facebook Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*