WARE WIL – holl

wahrerwille

WARE WIL

HANDEL VANUIT HET HART

ONZE WARE WIL IS GODS WIL
DE WARE WIL WIL NIMMER IETS
PERSOONLIJKS BEREIKEN
KENT GEEN BEGEREN EN VERLANGEN
WARE WIL HEEFT ALS VOORWAARDE INNERLIJKE STERKTE
DIE ONZE EMOTIES EN GEVOELENS LEIDT
OM ZO IN ZACHTMOEDIGHEID VOLKOMEN BEWUST TE ZIJN
EN IN ONS DAGELIJKE DOEN DE LIEFDE UIT TE DRUKKEN
ZO MANIFESTEERT ZICH OP AARDE DE G O D D E L I J K E ORDE
DOOR ONS MENSEN

Facebook Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*